Gezamenlijke Verklaring over het Tiende Europese Forum over de Rechten van het Kind

,

De Europese vluchtelingen en migrantencrisis duurt ondertussen al bijna drie jaar. Steeds vaker spelen kinderen een prominentere rol in deze crisis en zijn de gevolgen op hun leven ingrijpender. Tussen januari en september 2016 hebben meer dan 664 500 kinderen asiel aangevraagd in Europa. Dit jaar zijn negen op de tien kinderen die aankomen in Italië niet-begeleid. In Griekenland verblijven 23 000 kinderen in onzekerheid, hun toekomst staat op het spel en hun opleiding is onderbroken.

EU-instellingen en lidstaten moeten meer ondernemen om de minderjarige vluchtelingen en migranten te beschermen. Om deze reden werd er op 29 november een verklaring ondertekend door 78 organisaties, inclusief ECPAT België, om het Tiende Europese Forum over de rechten van het Kind in Brussel in te luiden. De 78 deelnemende organisaties hebben 7 prioritaire acties geïdentificeerd om heden minderjarige vluchtelingen en migranten te beschermen en om hen te begeleiden naar de toekomst toe.

 

MENA_UNICEF

Copyright ECPAT Belgique « Stop à l’exploitation sexuelle commerciale des enfants »