Welke bescherming voor de slachtoffers van kinderhandel?

Hoe worden potentiële minderjarige slachtoffers van mensenhandel geïdentificeerd en beschermd in België? Welke rol krijgen advocaten en voogden toebedeeld? Om een antwoord te kunnen geven op deze vragen heeft ECPAT België zowel een twintigtal interviews afgenomen van medewerkers op het terrein als een grondige literatuurstudie ondernomen. Deze studie (in het Frans) eindigt met het formuleren van een reeks aanbevelingen aan verschillende betrokken diensten.

De studie is gebaseerd op onderzoek verricht binnen het kader van het Europese project ReACT (Reinforcing Assistance to Child victims of Trafficking), uitgevoerd tezamen met ECPAT Duitsland, ECPAT Frankrijk, ECPAT Nederland et ECPAT Verenigd Koninkrijk.