Workshop Frans-Belgische justitiële samenwerking

,

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in het kader van het KOUTCHA-project en heeft tot doel de grensoverschrijdende samenwerking bij de opvang van minderjarige slachtoffers van mensenhandel te verbeteren.

Er moet immers worden opgemerkt dat het beheer van deze gevallen veel uitdagingen met zich meebrengt en dat kindslachtoffers van mensenhandel die van Frankrijk naar België moeten verhuizen (of omgekeerd) niet altijd de bescherming genieten waarop ze recht hebben. 

ECPAT België heeft daarom, in samenwerking met zijn partners van ECPAT Frankrijk, Esperanto en KOUTCHA, een workshop georganiseerd die professionals uit beide landen en uit verschillende sectoren (jeugdhulpverlening en kinderbescherming, magistratuur, centrale overheden, enz) samenbrengt om de bevindingen en disfuncties te bespreken, maar ook om goede praktijken en concrete manieren van verbetering te identificeren.

Een leerrijke workshop waarbij leren en reflectie centraal stonden en die moet leiden tot een betere zorg voor kinderen die slachtoffer zijn van mensenhandel tussen Frankrijk en België.