Berichten

ECPAT Internationaal ontving de prestigieuze INTERPOL “Crimes against Children” prijs op de Europese Dag tegen seksueel misbruik. INTERPOL erkent de inspanningen van ECPAT om seksuele uitbuiting van kinderen te voorkomen en de slachtoffers te verdedigen.

Tijdens de prijsuitreiking bracht de ECPAT-directeur een hulde aan de 103 leden – waaronder ECPAT België. “Door middel van onderzoek, belangenbehartiging, het verlenen van directe diensten aan kinderen, bewustmaking en campagnes maken leden van het ECPAT-netwerk een positief verschil in het leven van kinderen.”

Ze voegde eraan toe “Vanwege het clandestiene karakter van seksuele uitbuiting van kinderen zijn betrouwbare gegevens moeilijk te verkrijgen. Niettemin weten we dat het aantal slachtoffers enorm is en dat deze kinderen vaak in stilte lijden.”

ECPAT België, Missing Children Europe en eNACSO hebben samen een rapport gepubliceerd waarin ze evalueren de uitvoering van de ‘Europese richtlijn ter bevordering van bestrijding van seksueel misbruik, seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie” (Richtlijn 2011/93/EU) in 27 lidstaten van de Europese Unie.

Together against sexual exploitation of children

ECPAT heeft de analyse van extraterritorialiteit en bijstand aan slachtoffers gecoördineerd. De uitkomst daarvan wordt gepresenteerd tijdens in workshop in Brussel in april 2015 voor de vertegenwoordigers van de lidstaten en de Europese instellingen.

Uit studies blijkt dat tussen 10% en 20% van kinderen in Europa seksueel misbruikt worden in de loop van hun kinderjaren. Dit verschijnsel komt nog heel vaak voor en sommigen vormen van seksueel geweld zijn steeds zorgwekkender. Zo is het mogelijk, dankzij het Internet, om een kind te ‘groomen’ of een filmpje van pedopornografische aard te verspreiden. Kinderen die op zulke filmpjes voorkomen zijn steeds jonger en de afbeeldingen zijn steeds gewelddadiger.

Copyright ECPAT Belgique « Stop à l’exploitation sexuelle commerciale des enfants »

De 6de Algemene Vergadering van ECPAT Internationaal vond plaats in Parijs op twee en drie december 2014.

6th Assembly logo

De meeting verzamelde meer dan 80 groepen komende van meer dan 78 landen om het Strategisch Plan van 2015-2018 goed te keuren. Deze richtlijnen zullen ECPAT’s leidende positie versterken in het gevecht tegen commerciële seksuele uitbuiting van kinderen en verzekeren een betere samenwerking in de bescherming van kinderen tegen deze misdrijven.

Naast de toekomstige uitdagingen, is de nieuwe Globale Studie over Seksuele Uitbuiting van Kinderen in Reizen en Toerisme aangekondigd dat meer dan 30 landen wereldwijd zal behandelen.

 

Copyright ECPAT Belgique « Stop à l’exploitation sexuelle commerciale des enfants »