Berichten

Wereld Dag tegen Mensenhandel

Ongeveer 30% van de slachtoffers van mensenhandel zijn kinderen. Preventie is absoluut noodzakelijk om te vermijden dat kinderen slachtoffers van mensenhandel worden. In Maart heeft ECPAT België een brochure gemaakt om niet begeleide minderjarige vreemdelingen over hun rechten te informeren. De brochure is ter beschikking van iedereen. Samen tegen mensenhandel!

Blue Heart Campaign