Berichten

Om de seksuele uitbuiting en misbruik van kinderen effectief te bestrijden, is communicatie van essentieel belang. Maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat het bijdraagt aan een effectieve bescherming van de slachtoffers? Ten eerste door het eens te worden over de gebruikte woordenschat. Er bestaan immers nog steeds veel meningsverschillen en onduidelijkheden over de bestaande begrippen. Termen als “pedofiel”, “kinderprostitutie” en “kinderporno” worden steeds vaker bekritiseerd als onnauwkeurig, schadelijk of stigmatiserend voor kinderen. Afhankelijk van de gebruikte woorden zullen er echter verschillende beelden en percepties ontstaan. Een adequaat gebruik van de termen is dus noodzakelijk om coherente wetten en beleidslijnen uit te vaardigen voor de aanpak van deze kwesties.

Het doel van dit document is het definiëren van een aantal sleutelbegrippen, die ECPAT België aanbeveelt om te voorkomen dat er enige schade wordt toegebracht aan de slachtoffers.

ECPAT België, Missing Children Europe en eNACSO hebben samen een rapport gepubliceerd waarin ze evalueren de uitvoering van de ‘Europese richtlijn ter bevordering van bestrijding van seksueel misbruik, seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie” (Richtlijn 2011/93/EU) in 27 lidstaten van de Europese Unie.

Together against sexual exploitation of children

ECPAT heeft de analyse van extraterritorialiteit en bijstand aan slachtoffers gecoördineerd. De uitkomst daarvan wordt gepresenteerd tijdens in workshop in Brussel in april 2015 voor de vertegenwoordigers van de lidstaten en de Europese instellingen.

Uit studies blijkt dat tussen 10% en 20% van kinderen in Europa seksueel misbruikt worden in de loop van hun kinderjaren. Dit verschijnsel komt nog heel vaak voor en sommigen vormen van seksueel geweld zijn steeds zorgwekkender. Zo is het mogelijk, dankzij het Internet, om een kind te ‘groomen’ of een filmpje van pedopornografische aard te verspreiden. Kinderen die op zulke filmpjes voorkomen zijn steeds jonger en de afbeeldingen zijn steeds gewelddadiger.

Copyright ECPAT Belgique « Stop à l’exploitation sexuelle commerciale des enfants »

Pieter Ceulen, een 60-jarige zakenman uit Antwerpen die terecht stond voor misbruik van verschillende minderjarige kinderen in de Filipijnen en Cambodja, is door de correctionele rechtbank van Antwerpen veroordeeld tot 19 jaar cel. Hij had het misbruik ook gefilmd en gedeeld met andere pedofielen. De man was niet aanwezig op de zitting en zou gevlucht zijn naar Cambodja.

pieter ceulen

ECPAT is zeer verheugd over de veroordeling maar betreurt het feit dat hij het land toch heeft kunnen vluchten. Tussen ons land en Cambodja bestaan er namelijk geen uitleveringsverdrag, zodat het Belgisch gerecht moet hopen op de goodwill van het Aziatisch land.

Copyright ECPAT Belgique « Stop à l’exploitation sexuelle commerciale des enfants »

Bron: http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/2592040/2016/01/21/19-jaar-cel-voor-pedofiel-die-eigen-pleegdochters-misbruikte.dhtml