Berichten

ECPAT Internationaal ontving de prestigieuze INTERPOL “Crimes against Children” prijs op de Europese Dag tegen seksueel misbruik. INTERPOL erkent de inspanningen van ECPAT om seksuele uitbuiting van kinderen te voorkomen en de slachtoffers te verdedigen.

Tijdens de prijsuitreiking bracht de ECPAT-directeur een hulde aan de 103 leden – waaronder ECPAT België. “Door middel van onderzoek, belangenbehartiging, het verlenen van directe diensten aan kinderen, bewustmaking en campagnes maken leden van het ECPAT-netwerk een positief verschil in het leven van kinderen.”

Ze voegde eraan toe “Vanwege het clandestiene karakter van seksuele uitbuiting van kinderen zijn betrouwbare gegevens moeilijk te verkrijgen. Niettemin weten we dat het aantal slachtoffers enorm is en dat deze kinderen vaak in stilte lijden.”

In navolging van het eerste « Wereldforum voor Overlevenden », dat georganiseerd werd door ECPAT Internationaal in de gebouwen van de Raad van Europa te Straatsburg op 18 November 2016, werd de « Mensenrechtenverklaring voor minderjarige slachtoffers van uitbuiting en seksueel misbruik » aangenomen.

Deze verklaring is het resultaat van een samenwerking tussen kinderen en jongeren (waarvan de meerderheid slachtoffer is van misbruik of seksuele uitbuiting), en verschillende lokale kantoren van ECPAT. Het project heeft aangetoond dat voor kinderen een gebrek aan kennis over hun rechten één van de belangrijkste belemmeringen uitmaakt om zich te kunnen wenden tot justitie. De Verklaring werd dan ook ontwikkeld met het oog op kinderen beter te informeren over hun rechten betreffende toegang tot justitie en het verkrijgen van schadevergoeding.

Een Q&A over het gebruik van deze hulpmiddel door professionelen is ook ter beschikking.

Capture d’écran 2017-03-23 à 17.51.57

Copyright ECPAT Belgique « Stop à l’exploitation sexuelle commerciale des enfants »

De samenvatting van de wereldwijde studie van ECPAT internationaal over seksuele uitbuiting van kinderen binnen de reiswereld en het toerisme, waaraan ECPAT België heeft bijgedragen, is nu beschikbaar in het Frans.

Deze studie werpt een nieuw licht op het fenomeen « seksuele uitbuiting van kinderen in de reiswereld en het toerisme » en ontkracht verschillende mythes over daders en slachtoffers, alsook over de plaatsen en de omstandigheden waarbinnen het fenomeen zich voordoet.

Een kindvriendelijke versie is eveneens beschikbaar in het Frans.

Global-Study-SECTT

Copyright ECPAT Belgique « Stop à l’exploitation sexuelle commerciale des enfants »