Donderdag van de hemicycle: kinderhandel.

Welke vormen neemt kinderhandel aan in België? Wat zijn de uitdagingen, maar ook de goede praktijken bij de identificatie en bescherming van kindslachtoffers? Dit zijn enkele van de vragen die als leidraad zullen dienen voor deze voormiddag, georganiseerd door ECPAT België in samenwerking met het Franstalige Parlement van Brussel.

De verschillende thema’s zullen aan bod komen aan de hand van concrete voorbeelden van veldwerkers van de politie, justitie en opvangcentra.

Locatie: Franstalig Parlement van Brussel, Lombardstraat 69, 1000 Brussel.

Datum: 8 november, van 9.00 tot 13.00 uur

Reserveringen: inscription@parlementfrancophone.brussels

Kinderhandel in het hart van Europa

In het kader van de Veertiendaagse van de Internationale Solidariteit organiseerden ECPAT België en PAG-ASA (opvangcentrum voor minderjarigen slachtoffer van kinderhandel) een avond om de kinderhandel beter te begrijpen. Op de agenda:                                                                      – vertoning van de documentaire “Kinderhandel in het hart van Europa”                                                                                                 – discussie met Sylvia Nagel (regisseur), Esperanto (opvangcentrum voor minderjarige slachtoffers van mensenhandel) en PAG-ASA (opvangcentrum voor slachtoffers van mensenhandel).                                                             – opening van de tentoonstelling “Photo-Voice“, die het woord                                                                  geeft aan slachtoffers van mensenhandel.

 

Een zestigtal van u heeft zich door deze schokdocumentaire laten meeslepen en actief deelgenomen aan het debat. Net als wij staat doet deze realiteit u in opstand komen en u gaf dit ook te kennen. Laten we samen de lijnen verzetten!

Heeft u het evenement gemist? Hier is het fotoalbum.

Groot succes voor Venetië onder de sneeuw!

Je hebt de sneeuw niet gezien, laat staan Venetië, maar wat de Philantroupe ons te bieden had was nog beter! Een avond vol gelach, uitwisselingen maar vooral solidariteit aangezien het stuk werd gegeven ten voordele van DBA, CAP’TEN en ECPAT België.

Bedankt dat u van deze avond een groot succes heeft gemaakt!

Als u dit onvergetelijke moment opnieuw wilt beleven, vindt u hier het fotoalbum.

Oproep Belgische Kinderrechtenprijs 2018

Werkt jouw organisatie of vereniging met kinderen en jongeren in Vlaanderen en/of Brussel met bijzondere aandacht voor kinderrechten en jongerenrechten?Schrijf je dan in, zet je organisatie of vereniging in de kijker en maak kans op positieve aandacht en een vette cheque van €10.000.

Wie kan deelnemen?
Alle niet-commerciële Nederlandstalige organisaties en verenigingen, gevestigd in Vlaanderen of Brussel die dagelijks bezig zijn met kinderrechten1.
Organisaties die elke dag een belangrijk verschil maken in het leven van kinderen en jongeren in Vlaanderen en/of Brussel en werken met het Kinderrechtenverdrag als leidraad.

Meer Oproep_Kinderrechtenprijs2018 

Ondanks luik protest zijn eerste kinderen opgesloten in gesloten centrum

Ondanks het protest van meer dan 300 organisaties waarvan ECPAT België werden vandaag de eerste kinderen opgesloten in het nieuwe gesloten centrum voor gezinnen naast Brussels Airport. Volgens het Belgische middenveld, en voor veel internationale instellingen, schendt detentie de rechten van kinderen en zou de detentie van kinderen verboden moeten worden. Lees meer

Ondanks luik protest zijn eerste kinderen opgesloten in gesloten centrum

Ondanks het protest van meer dan 300 organisaties waarvan ECPAT België werden vandaag de eerste kinderen opgesloten in het nieuwe gesloten centrum voor gezinnen naast Brussels Airport. Volgens het Belgische middenveld, en voor veel internationale instellingen, schendt detentie de rechten van kinderen en zou de detentie van kinderen verboden moeten worden.

Wat de ngo’s al langer vreesden is nu realiteit: België houdt opnieuw kinderen vast. De bouw van het nieuwe centrum voor gezinnen met kinderen is sinds enkele weken klaar. Kinderen kunnen er, samen met hun ouders, tot een maand lang opgesloten blijven terwijl de overheid de terugkeer naar hun land van herkomst voorbereidt.

Iets meer dan een jaar geleden lanceerden het Platform Kinderen op de Vlucht, Unicef België, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, CIRÉ, Caritas International en Jesuit Refugee Service Belgium de campagne “EEN KIND SLUIT JE NIET OP. PUNT.”, om tegen dit gesloten centrum te protesteren. Zij vinden het centrum onaanvaardbaar, omdat elke detentie kinderen schaadt. Sinds de lancering is de steun voor de campagne sterk toegenomen. Vandaag telt de campagne meer dan 300 ondertekende organisaties, waaronder sinds kort ook de Orde van Vlaamse balies en de Orde van Franstalige en Duitstalige balies. Samen vragen zij aan de regering om géén kinderen op te sluiten voor migratieredenen.

Voorlopig werd de oproep van de organisaties niet gehoord: vandaag werden de eerste kinderen naar het centrum gebracht. “Deze situatie maakt ons zeer ongerust,” legt Rob Kaelen van het Platform Kinderen op de vlucht uit, “want het is duidelijk dat detentie de rechten van kinderen schendt. Detentie heeft een enorme impact op hun ontwikkeling en hun welzijn, ook onder de omstandigheden die de regering voorlegt.

Een groot aantal internationale instellingen zijn het hier ook over eens. Het Kinderrechtencomité van de VN stelt dat detentie van kinderen voor migratieredenen hun fundamentele rechten schendt. Het UNHCR, het Europees Parlement en de Raad van Europa roepen eveneens op om geen kinderen op te sluiten voor migratieredenen. Oproepen die de Belgische regering tot nog toe negeert.

België is in het verleden al herhaaldelijk veroordeeld door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens voor het opsluiten van kinderen in ongepaste omstandigheden,” legt Rob Kaelen uit. “Daarna heeft België alternatieven voor detentie ontwikkeld, zoals de ‘terugkeerwoningen’, wat een stap in de goede richting is. De regering ziet detentie echter als het sluitstuk van een efficiënt migratiebeleid. Ze heeft beslist om meer aandacht aan haar terugkeercijfers te besteden dan aan het naleven van de kinderrechten. Door kinderen opnieuw op te sluiten, gaat België op dat vlak 10 jaar achteruit.”

Toevallig publiceerde de Global Campaign to End Child Detention zondag de Global NextGen Indexdat 22 landen op honderd scoort en aangeeft in hoeverre elk land de rechten van kinderen in migratie naleeft. Onder andere door de keuze om opnieuw kinderen op te sluiten, is België gebuisd met 49/100.

De 312 organisaties die de campagne “EEN KIND SLUIT JE NIET OP. PUNT.” steunen, herhalen hun oproep aan de regering: “Laten we als samenleving de keuze maken om geen kinderen op te sluiten. Laten we in alternatieven investeren, en in de begeleiding van deze gezinnen. Deze kinderen verdienen beter. Want een kind sluit je niet op. Punt.”

 

EEN KIND SLUIT JE NIET OP. PUNT. is een campagne van het Platform Kinderen op de vlucht en Unicef België, in samenwerking met Vluchtelingenwerk Vlaanderen, CIRÉ, Caritas International en Jesuit Refugee Service Belgium. Voor meer informatie kunt u terecht op www.eenkindsluitjenietop.be, op Twitter of op Facebook. ;

Voor meer info :    Rob Kaelen (rk@sdj.be) & Laetitia Van der Vennet  (lvdv@sdj.be)

02/210 94 91 – 0470 57 33 97 (NL/FR/ENG)

Platform Kinderen op de vlucht (www.kinderenopdevlucht.be)

Doe mee met de Blue Heart campagne!

Wist u dat 30 juli Werelddag tegen mensenhandel is? Dit jaar ligt de focus op het beschermen van kinderen tegen deze misdaad.

Omdat een derde van de slachtoffers kinderen zijn.

Omdat smokkelaars geen grenzen kennen.

Omdat uitbuiting van kinderen overal plaatsvindt, ook in België.

Omdat ieder van ons in staat moet zijn om de signalen te detecteren.

Doe mee aan de Blue Heart campagne en verspreid de boodschap!

Go4Tips, wa is da?

De nieuwe Go4Tips-toepassing “Ik zeg STOP!” is een innovatief instrument uitgewerkt door ECPAT België om het grote publiek en professionals bewust te maken van de seksuele uitbuiting van kinderen in reizen en toerisme.

Wat onthoudt men precies van een opleiding? Niet veel als we de kennis niet regelmatig opnieuw activeren.

Door middel van gratis downloadbare interactieve kaarten kan iedereen zijn kennis over het onderwerp testen, maar ook de reflexen onthouden om ze toe te passen.

Het uitproberen is het aannemen!

3147 keer bedankt!

Dankzij uw geweldige steun kon ECPAT België 3147 euro inzamelen! Met dit geld kan het (Dé)clic-project met succes worden uitgevoerd en kunnen zo veel mogelijk jongeren bewust worden gemaakt van het verantwoorde gebruik van nieuwe technologieën. De uitvoering van het project start in september 2018. Hebt u een school of centrum voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen bij u in de buurt die geïnteresseerd zou zijn om met ons samen te werken, laat het ons dan weten.

Nogmaals bedankt voor uw vrijgevigheid die ons diep raakt en blijf op de hoogte!

Child Protection Summit in Colombia

Neem 400 geëngageerde professionals uit verschillende sectoren en uit honderd landen.Breng ze twee dagen samen rond het thema: “Bestrijding van seksuele uitbuiting van kinderen in reizen en toerisme”.

En je hebt een schat aan ideeën, motivatie en innovatieve initiatieven om kinderen beter te beschermen, zoals de Call fo Action

Dit is precies wat er is gebeurd op de door de Colombiaanse regering en ECPAT Colombia georganiseerde International Child Protection Summit die plaatsvond van 6 tot 7 juni 2018 (Bogota).

Tijdens deze conferentie werd ECPAT België uitgenodigd om haar goede praktijken te delen in de strijd tegen seksuele uitbuiting van kinderen in reizen en toerisme. Dit was de gelegenheid om de “Ik zeg STOP! ” campagne, een uniek multisectoraal initiatief in Europa, voor te stellen evenals de innovatieve methodologieën die ECPAT België gebruikt om de bewustwording over de problematiek te verhogen.

De Algemene vergadering van ECPAT vond ook plaats in Bogota (5 juni). Een onmisbaar moment om de 102 leden van het ECPAT-netwerk in staat te stellen hun synergieën te versterken en hun strategieën steeds doeltreffender te maken in de strijd tegen de seksuele uitbuiting van kinderen. Structurerende, motiverende en ook zeer ontroerende momenten.