Sinds de jaren '90, werd een sterk juridisch kader ontwikkeld voor de strijd tegen de commerciële seksuele uitbuiting van kinderen, zowel op Internationaal en Europees niveau als op nationaal niveau.

De veelvuldige rapporten opgesteld door onder andere ECPAT International, NGO's en onderzoekers geven een beter beeld van het probleem en helpen bij het begrijpen van de complexiteit.

ECPAT België heeft een niet-exhaustive lijst van documenten opgesteld. We nodigen u graag uit om ze te consulteren.