Berichten

In het kader van het project ReACT, heeft ECPAT België drie opleidingen georganiseerd voor voogden van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, zo dat ze sneller en beter de potentiële slachtoffers kunnen identificeren en begeleiden.

Ongeveer 90 voogden en professionals actief in de strijd tegen mensenhandel waren aanwezig.

In uitzicht van het succes, nieuwe opleidingen zullen gegeven worden in de komende maanden in samenwerking met onze partners: de Dienst voogdij, de Dienst vreemdelingenzaken, Caritas International België evenals de centra voor (minderjarigen) slachtoffers van mensenhandel.

Ongeveer 30% van de slachtoffers van mensenhandel zijn kinderen. Preventie is absoluut noodzakelijk om te vermijden dat kinderen slachtoffers van mensenhandel worden. In maart heeft ECPAT België een brochure gemaakt om niet-begeleide minderjarige vreemdelingen over hun rechten te informeren. De brochure is ter beschikking van iedereen. Samen tegen mensenhandel!

Blue Heart Campaign

Hoe worden potentiële minderjarige slachtoffers van mensenhandel geïdentificeerd en beschermd in België? Welke rol krijgen advocaten en voogden toebedeeld? Om een antwoord te kunnen geven op deze vragen heeft ECPAT België zowel een twintigtal interviews afgenomen van medewerkers op het terrein als een grondige literatuurstudie ondernomen. Deze studie (in het Frans) eindigt met het formuleren van een reeks aanbevelingen aan verschillende betrokken diensten.

De studie is gebaseerd op onderzoek verricht binnen het kader van het Europese project ReACT (Reinforcing Assistance to Child victims of Trafficking), uitgevoerd tezamen met ECPAT Duitsland, ECPAT Frankrijk, ECPAT Nederland et ECPAT Verenigd Koninkrijk.

10683692_916988464996718_5017000625859044882_oOn 6 november hield ECPAT België een persconferentie voor de lancering van zijn nieuwe “Ik zeg STOP!” website in het bijzijn van de Minister van Buitenlandse Zaken, Didier Reynders.

Dit middel, een echte vernieuwing in het gevecht tegen seksuele uitbuiting van kinderen, kreeg algemene steun zowel als de speciale interventie van de Minister, die uitbundig het belang benadrukte en de cruciale rol van de “Ik zeg STOP” website.

Minister Reynders was niet de enige, veel journalisten zowel als heel gemotiveerden, zoals alle partners binnen de groep “STOP” en sommige financiële sponsors kwamen naar het evenement om het initiatief te ondersteunen.

De website in een initiatief van de groep “STOP”, bestaande uit de Politie, Buitenlandse Zaken, Defensie, Justitie (Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid), Federatie van de Toeristische Industrie, Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners, Plan België, Child Focus, de Samilia Stichting en ECPAT België werken samen in de campagne “Ik zeg STOP!”. De website werd door Now.be ontwikkeld.

Persartikels door Metro en Libre Belgique

Video van M. Reyndes’ speech

 

Copyright ECPAT Belgique « Stop à l’exploitation sexuelle commerciale des enfants »