ECPAT België sluit zich aan bij de andere leden van het ECPAT-netwerk in een dringende oproep voor de bescherming van kinderen in Oekraïne. Want kinderen zijn altijd de eerste slachtoffers van conflicten.

Om de seksuele uitbuiting en misbruik van kinderen effectief te bestrijden, is communicatie van essentieel belang. Maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat het bijdraagt aan een effectieve bescherming van de slachtoffers? Ten eerste door het eens te worden over de gebruikte woordenschat. Er bestaan immers nog steeds veel meningsverschillen en onduidelijkheden over de bestaande begrippen. Termen als “pedofiel”, “kinderprostitutie” en “kinderporno” worden steeds vaker bekritiseerd als onnauwkeurig, schadelijk of stigmatiserend voor kinderen. Afhankelijk van de gebruikte woorden zullen er echter verschillende beelden en percepties ontstaan. Een adequaat gebruik van de termen is dus noodzakelijk om coherente wetten en beleidslijnen uit te vaardigen voor de aanpak van deze kwesties.

Het doel van dit document is het definiëren van een aantal sleutelbegrippen, die ECPAT België aanbeveelt om te voorkomen dat er enige schade wordt toegebracht aan de slachtoffers.

Wist u dat?

  • Elk jaar zijn er ongeveer 1,8 miljoen kinderen slachtoffers van seksueel misbruik.
  • De meerderheid van de daders van seksueel misbruik van kinderen in het buitenland hebben hun misdaad niet op voorhand gepland.

Ter gelegenheid van de Europese dag van de strijd tegen seksuele uitbuiting en misbruik van kinderen, heeft ECPAT België zijn nieuwe “Ik zeg STOP!” campagne gelanceerd.

Lees meer

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in het kader van het KOUTCHA-project en heeft tot doel de grensoverschrijdende samenwerking bij de opvang van minderjarige slachtoffers van mensenhandel te verbeteren.

Er moet immers worden opgemerkt dat het beheer van deze gevallen veel uitdagingen met zich meebrengt en dat kindslachtoffers van mensenhandel die van Frankrijk naar België moeten verhuizen (of omgekeerd) niet altijd de bescherming genieten waarop ze recht hebben. 

Lees meer

Wat zijn de verschillende verschijningsvormen van seksuele uitbuiting van kinderen? Wat zijn de gevolgen? Wat zegt de wet en welke instrumenten bestaan er om kinderen te beschermen? ECPAT België heeft in samenwerking met Defence for Children International België op 17 september in Bergen met succes een training gegeven over de seksuele uitbuiting van kinderen.

Lees meer

Hoe verlopen politieverhoren en het therapeutisch verhoor van kindslachtoffers van mensenhandel? Waarom is de rol van de tolk zo belangrijk? In het kader van het CAPISCE-project kregen we de kans om Nadia Ounifi (coördinator bij de federale politie) en Charline Malaise (psycholoog bij Esperanto) te interviewen, die de aandachtspunten in hun werk met tolken toelichtten.

Het doel van het CAPISCE-project is het creëren van trainingsmodules voor tolken die minderjarige slachtoffers van mensenhandel bijstaan in interviews. Nadia Ounifi en Charline Malaise gaven meer uitleg over de centrale rol die tolken spelen bij het leveren van tolkdiensten die het recht van kinderen om gehoord en begrepen te worden zullen garanderen.

Lees meer

Op 17 september nodigen ECPAT België en Defence for Children International België u uit voor een training om de seksuele uitbuiting van kinderen beter te begrijpen en er beter op in te spelen. Voor praktische details, klik hier.

“Er moet een nationaal actieplan zijn tegen de seksuele uitbuiting van kinderen”. Ariane Couvreur, projectmedewerkster bij ECPAT België, slaat alarm in een interview met Sud Presse.