Artikelen door

Jeudi de l’Hémicycle

Hoe kunnen minderjarigen worden beschermd tegen seksuele uitbuiting? ECPAT België was verheugd om zijn preventieprojecten voor te stellen tijdens een ochtend van bezinning georganiseerd in het Franstalig Parlement van Brussel, rond de “praktijken van cyberpesten met genderprisma’s”. De ochtend werd gekenmerkt door interventies, de een nog rijker dan de ander. Dank aan de Vrouwenuniversiteit voor […]

Europese opleiding in Freiburg

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat meldingen van seksuele uitbuiting van kinderen in het buitenland daadwerkelijk tot een onderzoek leiden? Tijdens een bijeenkomst in Freiburg (7-8 november) hebben politieagenten en ECPAT-groepen uit 10 Europese landen deze kwestie besproken.

Doe mee aan onze volgende campagne!

Oproep voor getuigenissen Was je ooit verontrust door het gedrag van een volwassene ten opzichte van een kind/tiener? De gebaren, de blikken leken je ongepast, maar je wist niet hoe je moest reageren? Voor onze volgende communicatiecampagne zijn we op zoek naar getuigenissen van mensen die geconfronteerd werden met mogelijke situaties van kindermisbruik. 

Een krachtige voorstelling

Volle zaal voor de première van “By the name of Tania” in Brussel! De voorstelling, die ter gelegenheid van de EU Anti-Trafficking Day 2019 werd georganiseerd, liet de 120 deelnemers niet onverschillig en leidde tot een boeiende gedachtewisseling met de co-regisseurs en de vzw PAG-ASA, die slachtoffers van mensenhandel helpt. 

Start van het CAPISCE-project

Sinds oktober 2019 is ECPAT België partner in het CAPISCE-project (Child victims of trafficking: Access to Protection and Information based on their Specific needs during Criminal investigation and procEedings). 

Een beter gewapende sector

Jongerenwerkers staan in de frontlinie bij het opsporen van mogelijke gevallen van seksuele uitbuiting en handel in kinderen. Zij zijn echter vaak slecht “gewapend” om zorgwekkende signalen op te sporen en passende maatregelen te nemen om de slachtoffers te beschermen. 

De niet-bestraffing van de slachtoffers van mensenhandel uiteindelijk in de Belgische wetgeving vastgelegd

Stel je een Nigeriaanse minderjarige voor die met valse documenten tot prostitutie gedwongen wordt. Of kinderen die gedwongen worden om diefstal te plegen in georganiseerde bendes. Deze minderjarigen zijn niet alleen het slachtoffer van mensenhandel, maar zijn ook daders van misdrijven die onder dwang zijn gepleegd. Kan de rechter ze vervolgen? Ja, maar sinds 1 […]